Zoe teacher

IkonaZoe teacher jest bezpłatnym narzędziem do zdalnego sterowania komputerami. Został stworzony z myślą o szkolnych pracowniach komputerowych. Program opiera się na architekturze klient-serwer. Potrafi wysyłać do użytkownika wiadomość oraz zamykać i uruchamiać wybrane programy; blokować ekran użytkowników na określony czas, jak i blokować wybrane programy. Poza tym może zamknąć, zresetować, wylogować komputer, bądź uruchomić przeglądarkę na określonej stronie.
Dzięki programowi nauczyciel ma możliwość sprawowania kontroli nad stacjami roboczymi z systemem Windows. Zoe działa jako usługa systemowa: wyłączenie go przez użytkownika pracującego na koncie ograniczonym jest utrudnione.

 

Zoe teacher składa się z dwóch programów: agenta (Zoe student) który trzeba zainstalować na komputerze klienckim (ucznia) oraz konsoli sterującej (Zoe teacher) którą uruchamia się na komputerze administratora (nauczyciela).

 

Forma

Okno konsoli sterującej Zoe teacher